Tvångsåtgärder inom demensvården

Demens 130814Tillsammans med fyra medförfattare skrev jag vidstående artikel på Dagens Nyheter debatt 130814 med rubriken ”Otydliga regler tvingar vårdpersonal bli lagbrytare”. Artikeln lyfter fram  behovet av att lagreglera förkomsten av tvångsåtgärder inom demensvården. Jag kommenterade även denna fråga i ett blogginlägg 121203.

Personer med demens kan skada sig själva och andra

Demens NA 121130-2

Maria Larsson (kd) och Lena Hallengren (s) skrev en gemensam artikel på DN debatt 121129 med rubriken ”S och Alliansen vill tillåta tvång i vården av dementa”. Alliansregeringen och socialdemokraterna är överens om att tillskapa en särskild lagstiftning ”för att – i de undantagsfall där det är nödvändigt – kunna ta till åtgärder som behövs för en god och säker demensvård, även när den enskilde motsätter sig det”. Lagens syfte är att skydda enskilda personer med demens för att skada sig själva och andra, analogt med Lagen om psykisk tvångsvård.

Prästen, värdgrundutredaren och ledamoten i Kd:s partistyrelse, Thorbjörn Larsson, genmälde samma dag att ”detta blir bra argument för att minska personaltäthet, införa övervakningskameror och rörelsedetektorer. Allt för att underlätta en ”smidig” och säker vård. Det blir utan tvivel enklare att bedriva vård för personer med demenshandikapp om vi får låsa in dem”.

Jag tror att det aktuella lagförslaget kan innebära en viktig förbättring jämfört med dagens situation, under förutsättning att det sköts med stor omsorg och att alla tvångsåtgärder omprövas regelbundet. De personer det är fråga om är personer med fysiskt eller psykiskt ”aktiv demens”. Psykiskt aktiv demens betecknas även BPSD = Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Jag kommenterade ovanstående i vidstående intervju i Nerikes Allehanda 121130.