Manifest för lämplig styrning av sjukvården

Manifest 1Manifest 2Läkartidningen publicerade idag vidstående artikel med rubriken ”Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården” undertecknad av 66 (sextiosex!) deltagare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården, som representerar en rad olika medicinska specialiteter.
Manifestet består av fem grundläggande principer som utgör sjukvårdens kärna, och de bör ligga till grund för den angelägna reformeringen av hälso- och sjukvården.
Den pågående vårdkrisen är en onödig artefakt som till stor del har orsakats av den mångåriga olämpliga styrningen. Inget talar för att problemen kan lösas med samma metoder och personer som skapat dem.