Ekonomiska incitament ska inte kopplas till enskilda patienter

I Läkartidningens web-version  160608 fortsätter jag och allmänmedicinaren Bengt Järhult debatten om ‘Värdebaserad vård’ genom en replik på ett debattinlägg av läkaren Magnus Lind.

Vår gemensamma Artikel Akner-Järhult  VbV 160608Magnus Lind 160608slutsats är att ekonomiska incitament inte ska kopplas till enskilda patienter. Troligen står en stor andel av läkarkåren bakom denna uppfattning.

Kvarboendeprincipen

I vidstående ledare i Svensk Geriatrik 2016 nr 2 sid 6 har jag sammanfattat bakgrunden till och en del konsekvenser av ”kvarboendeprincipen”, som tillkom efter Ivar Lo Johanssons argumentation i flera böcker och radioprogram i slutet av 1940 och början av 1950-talet. Intentionen är god, men det finns risk att ”kvarboendeprincipen” kan bidra till att äldre personer lider av ensamhet och otrygghet i sina ”ordinära boenden” och att sådan stress kan innebära en riskfaktor för försämrad hälsoutveckling. Frågan är hur många äldre personer som instämmer med tidigare socialministern Gertrud Sigurdsens artikel på DN Debatt 131018 med rubriken ”Tvångsvård i hemmet när äldre nekas omsorgsboende” (se denna artikel).