Trycka in kvalitet i ett oförberett vårdsystem

Trycka in kvalitetI Svensk Geriatrik 2015; nr 2: sid 5 har jag skrivit vidstående ledare med rubriken ”Hur ser läkarna på sitt medicinska ansvar i relation till den tilltagande externa kvalitetskontrollen av vården?

En rad utredningar har visat betydande kvalitetsproblem och att det är vanligt att patienter skadas i hälso/sjuk-vården, inte minst i äldre-vården/omsorgen (t.ex. infektioner, biverkningar, trauma). Detta har föranlett företrädare för både huvudmännen och staten att sedan många år vidta ett stort antal externa åtgärder i syfte att försöka ”trycka in” kvalitet i ett vårdsystem, som inte är anpassat till handläggning av långvariga, komplicerade hälsoproblem. Några exempel på sådana åtgärder anges i figuren till artikeln.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är läkare medicinskt ansvariga och borde därför vara i detalj delaktiga i såväl
a) att välja metoder för försök till kvalitetsförbättring som
b) planering, genomförande och uppföljning med kritisk granskning av olika vidtagna åtgärder.

Mot denna bakgrund kan man undra hur landets läkare ser på den omfattande kritiken av den verksamhet där de har det medicinska ansvaret? Hur ser de på att så många instanser och personer med ingen eller begränsad medicinsk kompetens försöker påverka kvaliteten med olika externa ”förbättringsåtgärder” med svagt vetenskapligt underlag och att kritisk granskning och lärande över tid har så svag ställning?