Orsaker och konsekvenser inom äldresektorn

Ledare sjd-skada -funktionsI vidstående ledare i Svensk Geriatrik 2015; 1: sid 6 diskuterar jag att hälsoproblem är en avgörande orsak till att man alls behöver särskilja ”äldre” från ”vuxna” i samhället. Ofta handlar den offentliga debatten om äldre personer om boende, ekonomi/pensioner, riskscreening, vård/omsorg, diskriminering/ålderism, bemötande, valfrihet, medbestämmande, tillgänglighet, köer, kontinuitet, skandaler och mycket annat. Den gemensamma nämnaren för dessa och många andra aspekter av åldrandet är dock sjukdomar och skador, vilka fungerar som motor för följande sekvens av konsekvenser:

Sjukdomar/skador → Funktionsnedsättningar (organ-, mentala-, fysiska-, sociala etc) → Minskad autonomi → Behov av service/vård (instrumentell och personlig ADL) → Personal/resurser/kostnader.

Eftersom det politiska beslutande/styrande systemet har begränsad eller ingen kunskap om geriatrik (= hälsoproblem hos äldre personer) kommer de många ”satsningar” som gjorts och görs inom äldresektorn att missa grundorsakerna till att alls behöva tala om ‘äldre personer’. Trots att hela vårdsystemet (sjukhus, primärvård, hemsjukvård, kommunal omsorg) domineras av äldre personer utgår inte ledning/styrning från motorn (= sjukdomar/skador) för det som behöver hanteras politiskt
(= lagstiftning, allokering av skattemedel, efterhandskontroll).
Om vi på ett varaktigt sätt skall kunna förbättra kvaliteten på vården/omsorgen av äldre personer över tid och ha en möjlighet att möta de kommande demografiska utmaningarna måste både vårdorganisationen (t.ex. vårdformer, arbetssätt, journaler) och dess ledning/styrning utformas på geriatriska premisser. För att konkretisera detta närmare är det nödvändigt att inrätta experimentella utvecklingsenheter i geriatrik med stora frihetsgrader för de ansvariga att testa nya lösningar.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s