Individinriktad forskningsmetodik

Ledare dec -14Styrelsen för Svensk Geriatrisk Förening (SGF) har utsett mig till ny chefredaktör för tidskriften Svensk Geriatrik. Här intill är min första ledare i nr 4, 2014, där jag tackar min företrädare, docent Åke Rundgren för hans gedigna arbete med tidskriften, och lyfter fram behovet av en mer individinriktad forskningsmetodik för äldre personer med komplexa hälsoproblem.

Proaktiv, personinriktad äldrevård

Proaktiv äldrevårdJag skrev artikeln ”Äldrevården måste bli mer proaktiv och personinriktad” i Sjukhusläkaren 2014; nr 6 sid 17. Region Skåne har under 2014 börjat införa ett antal (20?) Äldrevårdscentraler (ÄVC) och i landstinget i Halland pågår diskussion att göra detsamma. Beslutet emanerar som brukligt från den politiska ledningen och frågan är hur läkarna i primärvården uppfattar detta. Primärvårdens företrädare har sedan lång tid argumenterat för en ”odelad primärvård” och ställt sig negativa till att segregera primärvården (utöver MVC och BVC, minnesmottagningar, olika sjuksköterskeledda mottagningar för avgränsade hälsoproblem som hjärtsvikt, KOL, diabetes etc.). Enligt uppgift får de befintliga vårdcentraler som kompletterar sin verksamhet med en ÄVC i lämpliga lokaler ett ekonomiskt tillskott om 250 000 kr per år. Medlen används i första hand för att listade patienter skall få längre tid hos sjuksköterska och läkare. Dessutom underlättas telefonkontakterna med vårdcentralerna.

En del patienter kommer troligen att få nytta av att läkare och sjuksköterska har med tid till förfogande än inom den vanliga vårdcentralens verksamhet. I övrigt är det just inga nyheter beträffande geriatrisk kompetens, team-sammansättning, team-arbete, journalutveckling, koppling till forskning och utveckling i driften etc. Risken med detta politiska och underfinansierade projekt är därför stor att det blir mer tid till ”more-of-the-same. För att kunna förbättra situationen för multisjuka, äldre personer (en av vårdens vanligaste patienter) och ha en möjlighet att möta framtidens demografiska utmaningar krävs en betydligt mer genomgripande förändring av verksamheten. Hänvisar till tidigare bloginlägg om detta.