Tvångsåtgärder inom demensvården

Demens 130814Tillsammans med fyra medförfattare skrev jag vidstående artikel på Dagens Nyheter debatt 130814 med rubriken ”Otydliga regler tvingar vårdpersonal bli lagbrytare”. Artikeln lyfter fram  behovet av att lagreglera förkomsten av tvångsåtgärder inom demensvården. Jag kommenterade även denna fråga i ett blogginlägg 121203.