Konstruktiv användning av New public management

NPM - transportinfrastrukturTre forskare från Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet skrev vidstående artikel på Dagens Nyheter debatt 130417. De instämmer i Maciej Zarembas hårda kritik mot hur New public management (NPM) används inom hälso- och sjukvården och kommenterar att ”Konstruktionen av interna (kvasi)marknader med mera ska inte tillåtas skapa dyra och omdömesperverterande administrativa system” och att ”Oupphörlig resultatmätning har gjort att den byråkratiska administrativa bördan tagit överhanden. Kontroll har blivit viktigare än själva ´produktionen´ av verksamheten”. Författarna föreslår att NPM har ett potentiellt betydelsefullt användningsområde inom andra samhällsområden, och nämner som exempel transportinfrastruktur med hänvisning till en färsk rapport från Riksrevisionen med rubrik ”Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna?” (RiR 2012). I rapporten redovisas ohämmade kostnadsökningar och vilseledande beslutsunderlag av mycket låg kvalitet som systematiskt underskattar investeringskostnaderna inom infrastrukturområdet. Författarna sammanfattar att:
• ”Så medan vård, skola och omsorg tvingas underkasta sig sparbeting och ständig resultatmätning finns det påfallande brister i kostnadskontroll och uppföljning på infrastrukturområdet”.
• ”NPM-modellen har helt tagit över i de delar av vår förvaltning där den allra minst lämpar sig. Där den verkligen skulle göra nytta tillämpas den inte alls”.

Författarna avslutar med följande avgörande fråga: ”Trots att omfattande problem påpekas av oberoende förvaltningsforskare samt av Riksrevisionen ställds ingen till svars. I stället upprepas felen”. Hur kan detta komma sig i ett samhälle där evidens och kunskapsstyrning är vanligt förekommande ord i den offentliga debatten? Menar politikerna allvar? Vilken konkret roll har universitet och högskolor samt inte minst statens (och kommunernas) egna kontrollorgan för styrningen och utvecklingen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s