Mer kritik mot New public management

Batalden kritik mot NPM LT 2013 _Sida_1Det kommer nu en strid ström av kritik mot New public management (se tidigare blog-inlägg om Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter). Här är tre färska exempel på kritiken:

1. Professor Paul Batalden
I Läkartidningen 2013; 110: 666-8 finns en artikel med rubriken ”Vi måste sluta låtsas att vården är enklare än vad den är”, där journalisten Michael Lövtrup intervjuar barnläkaren och professorn i pediatrik Paul Batalden vid The Dartmouth Institute i New Hampshire, USA och även verksam vid Institute for Healthcare Improvement i Massachusetts USA. Professor Batalden har under många år arbetat med förbättring av hälso- och sjukvården och bl.a. myntat begreppet ”mikrosystem” som den ”funktionella enheten” bestående av patient, närstående, vårdgivare och informationen i vården (journalerna). Han argumenterar för att man måste fokusera på mikrosystemet om man vill förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården och är kritisk till den politiska föreställningen att man kan mäta kvaliteten på vården med enkla kvantitativa mått kopplade till ekonomiska styrmedel. Sådana förenklade resultatmått är ett uttryck för missuppfattningen att vården kan utvärderas på distans. I intervjun uttalar professor Batalden bl.a. följande:

Vi har en djupt rotad tro att det som fungerar för enkla system också fungerar för komplexa saker. Men en barnläkare som jag själv har hundratals olika saker som ska utföras på ett bra sätt under en dag, och om jag får prestationsersättning för tre av dem så kommer dessa saker att ändras medan de övriga i bästa fall blir oförändrade”.

2. Tio norska läkare
I Tidskrift for den norske legeforening (Norska Läkartidningen) 2013; 133:655 – 9 finns en artikel på engelska med rubriken  ”Reclaim the profession” skriven av tio norska läkare. Artikeln avslutas med ett ”call for action” med erbjudande att delta i en samlad protest enligt följande:

Each and every one of us – in various parts of the country and in different branches of the health services – has experienced the negative consequences of the current management culture. The primary health services and the hospitals face the same problems, although in varying forms and degrees. This development must be reversed, and it will not happen without a struggle. We know that our opinions are widely shared. However, the resistance to the current management is fragmented and uncoordinated, and thus weak. Health workers who share the fundamental viewpoints we have described are encouraged to join the e-mail list «Defend our hospitals» (http://mailman.uib.no/listinfo/vvs). The list is used for sharing information, discussion and planning of the necessary measures to re-establish health services that are in tune with the ideals to which we subscribe. The lowermost author of this article is the moderator/editor of the list. The time is overripe to gather our forces for a shared effort for our profession”.

3. Allmänmedicinaren Bengt Järhult  
I Läkartidningen 2013; 110: 636-7 finns en artikel med rubriken ”Tillsätt en vårdens framtidskommission”, skriven av allmänmedicinaren Bengt Järhult i Ryd. Han skriver bl.a. ”Den enda rimliga slutsats läsaren av Zarembas artikelserie kan dra är – stoppa detta sjukvårdens haveri! Tillsätt en framtidskommission” och avslutar med fyra förslag till uppdrag för en sådan framtidskommission: i) Professionens roll, ii) subspecialiseringens gränser, iii) underlag för centraliseringen av vården och iv) nytt ersättningssystem.

Mycket talar för att New Public Management inte bara är ineffektiv metod för att förbättra hälso- och sjukvården, utan att den leder till en direkt skadlig och farlig utveckling – ett noxa i sjukvården. Enligt Hippokrates, läkekonstens fader, är läkarens främsta uppgift att aldrig skada. Frågan är hur läkarkåren – och övriga vårdyrkesgrupper – kan och bör agera när de åser en politiskt styrd utveckling som, tvärtemot utsagorna, direkt motverkar sitt syfte? Vilken rätt har politiker att införa storskaliga styrsystem utan stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet och utan att arbetet bedrivs i utvärderingsbar projektform efter godkännande av etikprövningsnämnd?

2 kommentarer på “Mer kritik mot New public management

  1. Jan Wiklund skriver:

    Så förbannat skönt att vi äntligen tycks ha vaknat för denna farsot! Vi kanske borde göra något gemensamt?

    Själv jobbar jag inte med vårdfrågor annat än mycket perifert (informatör på Synskadades Riksförbund där jag har kommit i kontakt med vad synskadade själva kallar ”Svarte Petter”). Men jag är aktiv i Gemensam Välfärd och vi planerar nån sorts offentlig diskussion med sikte på gemensamt motstånd. Har du lust att vara med?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s