Brist på behandlingsforskning kring äldre personer

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade 2003 rapporten ”Evidensbaserad äldrevård. En inventering av det vetenskapliga underlaget”. Jag var ordförande för utredningen och redaktör för rapporten. Detta är den första rapporten i sitt slag som sammanställt alla vetenskapliga, kontrollerade engelskspråkiga behandlingsstudier avseende 19 olika centrala områden av kunskapsområdet geriatrik, som hade publicerats i vetenskapliga tidskrifter fram till c:a 2001-2002. Avsikten var att rapporten inte skulle innehålla någon studie där patienterna var under 75 år. Det visade sig dock att det fanns så få publicerade behandlingsstudier för denna åldersgrupp, varför åldern i de ingående studierna måste sänkas till medelålder 65 år vid inklusion i studien. Trots detta ändring sammanfattade författarna att

För de patientgrupper som får mest sluten vård och mest multibehandling är det vetenskapliga underlaget som sämst”.
Det vetenskapliga kunskapsläget avseende behandling av äldre personer är i stort sett oförändrat 2012, dvs nio år senare.

Det är viktigt att inse att ovanstående dystra slutsats avser behandlingsstudier av ett hälsoproblem i taget (”single problem management”), medan äldre patienter ofta har flera samtidiga hälsoproblem (”multi problem management”). För det relevanta problemområdet ”multi problem management” finns nästan inga publicerade behandlingsstudier, varför praktisk, klinisk behandling av äldre personer till helt övervägande del baseras på ”beprövad erfarenhet” och lokala behandlingstraditioner.

Behandling är en central del av hälso- och sjukvården och det rådande kunskapsläget inom äldresektorn är ett tydligt uttryck för åldersdiskriminering. En viktig orsak till detta är att äldre personer över 65 år systematiskt exkluderats från vetenskapliga behandlingsstudier under hela den moderna forskningseran efter 2:a världskriget, eftersom de ofta har komplicerade hälsoproblem medan forskare vill ha ”rena” patientgrupper som bara har det problem som studeras.

Kan pensionärerna acceptera att behandling av äldre personer har så svag vetenskaplig bas? Situationen är uppenbart ohållbar av många skäl och det är nödvändigt med en strategisk satsning på behandlingsforskning för äldre personer. Här är det viktigt att även vanliga behandlingar, som ges rutinmässigt till äldre personer (t.ex. vanliga läkemedel), blir föremål för kliniska behandlingsstudier.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s