Kritik mot samverkan

Ett av de vanligaste orden i rapporter och beslut från landsting och kommuner är ”samverkan”. Med detta uttryck avses i regel samarbete på politisk och administrativ nivå, t.ex. i form av gemensamma politiska nämnder eller gemensamma beslut/dokument mellan kommuner och landsting. Göran Stiernstedt, chef för Avd. för hälsa och vård vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har på senare tid kritiserat ”samverkan”. I en intervju med rubriken Dr vård och Mr omsorg i Läkartidningen 2011; 108: 2354-8 sade han:

…även om det behövs samverkan mellan huvudmännen, så måste sjuka Elsa veta vem som är ytterst ansvarig för hennes samlade vård. Det kan vara en allmänläkare eller en geriatriker, men jag blir bekymrad när man säger »både och«. Om det är något jag lärt mig är det att delat chefskap inte är bra”.

Det är bra att SKLs ”chefsläkare” tar ställning i denna fråga. Det är tveksamt om det finns några evidens för att ”samverkan” mellan huvudmän, respektive inom respektive huvudman, har lett till konkreta förbättringar i vården/omsorgen av enskilda, multisjuka äldre personer. Arbetet med hälsoanalys, bedömning och handläggning/vård/omsorg av dessa personer är svårt nog i sig självt.

Varför då försvåra det ytterligare genom en vårdorganisation som ofta motverkar – och inte sällan direkt förhindrar – kvalitet för enskilda äldre personer över tid? En modern, proaktiv äldre-vård/omsorg bör utformas på geriatriska principer så att man så långt som
möjligt undviker behov av ”samverkan”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s