Nationellt Geriatriskt Centrum

Jag skrev en artikel tillsammans med fem andra professorer med rubriken ”Stora brister i äldres vård” med förslag om ett Nationellt Geriatriskt Centrum. Artikeln publicerades i Nerikes Allehanda 120502.

  • Barbro Beck-Friis: Professor emeritus i geriatrik. En av de första professorerna i geriatrik i Sverige och därtill ansvarig för att kunskapsområdet palliativ medicin etablerades i Sverige.
  • Barbro Westerholm:  Professor emeritus i läkemeselsepidemiologi. Riksdagsledamot. Tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, medicinsk chef för Apoteket, ordförande för Sveriges Pensionärsförbund mm.
  • Lennart Levi:  Professor emeritus i psykosocial miljömedicin. Grundade och ledde en period Karolinska Institutets avdelning för stressforskning. Chef för Statens institut för psykosocial miljömedicin (IPM) 1980-95.  Riksdagsledamot  2006-2010.
  • Yngve Gustafson: Professor i geriatrik vid Umeå universitet.
  • Åke Rundgren: T.f. professor i geriatrik vid Göteborgs universitet.